Słownik encyklopedyczny

Wyszukiwanie kierunków

Wyszukiwanie kierunków radiowych to ... Co to jest znalezienie kierunku?

kierunku radiowym znajdującym kierunek do źródła emisji radiowej; rodzaj wyszukiwania kierunku. Podstawą poszukiwania kierunku radiowego jest ukierunkowany odbiór fal radiowych ze źródła za pomocą przestrzennie oddzielonych lokalizatorów radiolokacyjnych. Stosuje się go w nawigacji, radioastronomii, wojskowości, itp. * * * RADIOPELENGACJARADIOELENALIZACJA, określenie kierunku źródła emisji radiowej; rodzaj wyszukiwania kierunku. Podstawą poszukiwania kierunku radiowego jest kierunkowy odbiór fal radiowych ze źródła za pomocą przestrzennie oddzielonego celownika. Stosowane w nawigacji, radioastronomii, wojskowości itp.

Słownik encyklopedyczny. 2009.