Słownik encyklopedyczny

Radio electronics

Radio electronics to ... Czym jest elektronika radiowa?

RADIO ELECTRONICS -i; f. Nazwa zestawu różnych dziedzin wiedzy związanych z transmisją i przekształcaniem informacji opartych na wykorzystaniu fal elektromagnetycznych i fal radiowych. * * * elektronika radiowa jest selektywną nazwą dla wielu dziedzin nauki i technologii związanych z transmisją i transformacją informacji opartych na wykorzystaniu fal elektromagnetycznych i fal o częstotliwościach radiowych; główne z nich to inżynieria radiowa i elektronika. Metody i środki elektroniki radiowej stosowane są w większości obszarów współczesnej techniki i nauki. * * * RADIOELECTRONICARADIOELECTRONICS, nazwa zbiorowa wielu dziedzin nauki i technologii związanych z transmisją i przekształcaniem informacji opartych na wykorzystaniu fal elektromagnetycznych i fal radiowych; główne z nich to inżynieria radiowa i elektronika. Metody i środki elektroniki radiowej stosowane są w większości obszarów współczesnej techniki i nauki.

Słownik encyklopedyczny. 2009.