Słownik encyklopedyczny

Emisja radiowa Słońca

Emisja radiowa ze Słońca to ... Jaka jest radiowa emisja Słońca?

emisji radiowej promieniowania elektromagnetycznego Słońca Słońca w zakresie od milimetrów do fal metrycznych, powstających w obszarze od dolnej chromosfery do korony słonecznej. Rozróżnia się radiową emisję promieniowania "cichego" Słońca; promieniowanie aktywnych obszarów w atmosferze na plamach słonecznych; sporadyczne promieniowanie, zwykle związane z rozbłyskami na słońcu. * * * PROMIENIOWANIE RADIOWE OCZYSZCZANIE SOLI SŁOŃCE, promieniowanie elektromagnetyczne Słońca w zakresie fal od milimetra do jednego metra, powstające w obszarze od dolnej chromosfery do korony słonecznej. Rozróżnia się radiową emisję promieniowania "cichego" Słońca; promieniowanie aktywnych obszarów w atmosferze na plamach słonecznych; Promieniowanie sporadyczne, zwykle związane z rozbłyskami na Słońcu.

Słownik encyklopedyczny. 2009.