Słownik encyklopedyczny

Instytut Inżynierii Radiowej i Elektroniki (IRE) RAS

Instytut Inżynierii Radiowej i Elektroniki (IRE) RAN - to jest ... Co jest Instytut Inżynierii Radiowej i Elektroniki (IRE) RAS?

Inżynieria Radio i Instytut elektroniki (IRE) RANsozdan w 1953 roku w Moskwie. Badania w dziedzinie fizyki radio, astronomii, fizyki półprzewodników, elektroniki mikrofalowej, elektroniki kwantowej i innych. * * * Radio Engineering and Electronics Institute (IRE) RANRADIOTEHNIKI I ELECTRONICS Institute (IRE), Rosyjska Akademia Nauk, założona w 1953 roku w Moskwie. Badania w dziedzinie fizyki radio, astronomii, fizyki półprzewodników, elektroniki mikrofalowej, elektroniki kwantowej i innych.

Collegiate Dictionary. 2009.