Słownik encyklopedyczny

Radiogeochemistry

Geochemii - to jest ... Co jest radiogeochemistry?

radiogeohimiyarazdel badania geochemia spread wzory, dystrybucji i migracji, jak również izotopowy skład pierwiastków promieniotwórczych. * * * RADIOGEOHIMIYARADIOGEOHIMIYA Sekcja geochemię ( cm ". Geochemia), badając wzory, rozkład i migracji ( cm". migracja pierwiastków) i składu izotopowego pierwiastków promieniotwórczych. Słownik encyklopedyczny. 2009.