Słownik encyklopedyczny

System radiogeodetic

System radiogeodetic - to jest ... Co to jest system radiogeodetic?

radiogeodetic sistemykompleks bezprzewodowe urządzenia do pomiaru współrzędnych punktów na fotografowanie przy użyciu fotografii lotniczej dalmierze radiowe mierzyć odległości od płaszczyzny do punktów powierzchni Ziemi o znanych współrzędnych geograficznych. * System Radiogeodetic SISTEMYRADIOGEODEZICHESKIE skomplikowanych urządzeń bezprzewodowych do wyznaczania współrzędnych punktów fotografowania podczas gdy antena ( cm. Aerial Photography) przez pomiar za pomocą dalmierzy radiowych ( cm. DME) odległości od płaszczyzny do punktów na ziemi powierzchnię znanych współrzędnych geograficznych ( cm. współrzędnych geograficznych).

Słownik encyklopedyczny. 2009.