Słownik encyklopedyczny

Linie radiowe

To ... Co to jest łącze radiowe?

linie radioliniispektralnye które są obserwowane w widmie radiowym międzygwiazdowego średnich cząsteczek :. wodoru (długość fali: 21 cm), hydroksylową (około 18 cm), woda (1, 35 cm, itd.), hel (18 cm) i t. h. * RADIOLINIIRADIOLINII linie widmowe, które są obserwowane w m cząsteczki widma radiowego zhzvezdnoy średniej .. wodoru (21 cm długości fali), grupę hydroksylową, wodą (1, 35 cm, itd.), hel (18 cm) itd.

Kolegiata słownik (około 18 cm).. 2009.