Słownik encyklopedyczny

Radio Nawigacja

Radionawigacji - nawigacji radiowej ... Co?

Radio Nawigacja s; f. Korzystanie ze sprzętu radiowego do kierowania statkami, samolotami i innymi ruchomymi przedmiotami. * Radio Nawigacja (w radiu ... i nawigacji), pozycjonowanie w przestrzeni, prędkości, kierunku i trajektorii ruchu statków, samolotów, pocisków kierowanych i innych ruchomych obiektów z wykorzystaniem metod i narzędzi inżynierii radiowej. Głównym zadaniem nawigacji radiowej jest wybór właściwego kursu i określenie współrzędnych geograficznych obiektu. Do rozwiązania tego problemu stosuje się różne urządzenia radionawigacyjne (kompasy radiowe, radiolatarnie itp.) I systemy. * * * RADIONAVIGATSIYARADIONAVIGATSIYA (w radiu ... ( cm. RADIO ... (część złożonych wyrazów)) i nawigacji ( cm. Nawigacja)) Sekcja Inżynierii Radiowej, obejmujący zastosowanie radiowych metod i narzędzi inżynierskich dla prowadzenie statków, samolotów i innych poruszających się obiektów. Głównym zadaniem nawigacji radiowej jest wybór właściwego kursu i określenie współrzędnych geograficznych obiektu. Do rozwiązania tego problemu stosuje się różne urządzenia radionawigacyjne (kompasy radiowe, radiolatarnie itp.) I systemy.

Słownik encyklopedyczny. 2009.