Radiopilot - to ... Co radiopilot?

radiopilotshar pilot reflektor fal radiowych, która pozwala na określenie swojej pozycji za pomocą radaru. * * * RADIOPILOTRADIOPILOT, pilot balonu z reflektorem fal radiowych, co pozwala określić jego położenie za pomocą radaru.

Słownik encyklopedyczny. 2009.