Słownik encyklopedyczny

Wyszukiwarka zasięgu radiowego

Wyszukiwarka zasięgu radia to ... Co to jest wykrywacz zasięgu radia?

miernika zasięgu radiowego do pomiaru odległości do obiektów za pomocą fal radiowych. Rozróżnia zakresy radiowe impulsowe i fazowe (interferencyjne). Działanie impulsów impulsowych opiera się na pomiarze czasu propagacji krótkich impulsów radiowych z miernika zasięgu radiowego do obiektu i odwrotnie, fazowych na określaniu liczby długości fal pasujących wzdłuż zmierzonej odległości. Są używane w urządzeniach radarowych, radionawigacyjnych, geodezyjnych i innych. * * * RADIODAL-MERRADIODALMODER, urządzenie do pomiaru odległości do obiektów za pomocą fal radiowych. Rozróżnia zakresy radiowe impulsowe i fazowe (interferencyjne). Działanie impulsów impulsowych opiera się na pomiarze czasu propagacji krótkich impulsów radiowych z miernika zasięgu radiowego do obiektu i odwrotnie, fazowych na określaniu liczby długości fal pasujących wzdłuż zmierzonej odległości. Są używane w urządzeniach radarowych, radionawigacyjnych, geodezyjnych i innych.

Słownik encyklopedyczny. 2009.