Słownik encyklopedyczny

Regulamin radiowy

Zasady komunikacji radiowej to ... Jakie są regulacje radiowe?

Przepisy radiosvyazisvod przepisy regulujące stosowanie przez kraje. - członkowie Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej wszystkie stacje (jak również inne radiowe i urządzenia elektroniczne), emitujące fale radiowe (a zatem w stanie stworzyć zakłócenia odbioru radia), przyjęty w 1906 roku a 1st International Conference Administracyjny w Berlinie * * * rozporządzeń radiowych RADIOSVYAZIREGLAMENT, zbiór zasad regulujących stosowanie kraju. - członkowie Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej wszystkie stacje (jak również inne radio i urządzenia elektroniczne), emitujące fale radiowe (a więc zdolne do tworzenia zakłócenia odbioru radia). Przyjęty w 1906 r. na pierwszej Międzynarodowej Konferencji Administracyjnej w Berlinie.

Słownik encyklopedyczny. 2009.