Słownik encyklopedyczny

Przekaźnik radiowy

Komunikacja przekaźnika radiowego to ... Co to jest komunikacja za pomocą przekaźnika radiowego?

komunikacja radiowa komunikacji radiowej na linii utworzonej przez łańcuch stacji radiowych nadających (przekaźnikowych). Zwykle przeprowadza się go na falach decyzyjnych i centymetrowych. Anteny stacji radiowej linii przekaźnikowej są zainstalowane na masztach (wieżach) o wysokości 70-100 m; anteny sąsiednich stacji są zwykle w zasięgu wzroku (na równinie 40-50 km). Długość linii komunikacyjnej przekaźnika radiowego wynosi do 10 000 km, a przepustowość do kilku tysięcy kanałów.

* * * RADIORELAYNAYA SVYAZRADIREELEYNAYA COMMUNICATION, komunikacja radiowa wzdłuż linii utworzonej przez łańcuch nadawczo-odbiorczy (transmitujący) stacje radiowe. Zwykle przeprowadza się go na falach decyzyjnych i centymetrowych. Anteny stacji radiowej linii przekaźnikowej są zainstalowane na masztach (wieżach) o wysokości 70-100 m; anteny sąsiednich stacji są zwykle w zasięgu wzroku (na równinie 40-50 km). Długość linii komunikacyjnej przekaźnika radiowego wynosi do 10 000 km, a przepustowość do kilku tysięcy kanałów.

Słownik encyklopedyczny. 2009.