Słownik encyklopedyczny

Radio sekstant

Sekstant radio - że ... Co to jest radio sekstant?

radiosekstantustroystvo do określenia kierunku Słońca i innych pozaziemskich obiektów przez ich emisji radiowych. Jest używany w nawigacji. * * * RADIOSEKSTANTRADIOSEKSTANT, urządzenie do określania kierunku Słońca i innych pozaziemskich obiektów przez ich emisji radiowych. Jest używany w nawigacji.

Słownik encyklopedyczny. 2009.