To ... Co to jest stacja radiowa?

STACJA RADIOWA -и; f. 1. Zestaw urządzeń technicznych i sprzętu do odbioru i (lub) transmisji sygnałów radiowych. Stacjonarna rzeka. Odbiorca, nadawca p. Odbieranie i nadawanie s. 2. Instytucja, która nadaje. Wszystkie stacje radiowe Związku Radzieckiego działają. * * * stacja radiowa to zestaw urządzeń do przesyłania informacji za pośrednictwem fal radiowych (nadawanie stacji radiowych), odbierania ich (odbierająca stację radiową) lub nadawania i odbierania (odbierająca stację radiową). Główne elementy: nadajnik radiowy lub odbiornik radiowy, antena, źródło zasilania. * * * RADIO STACJA Radio, zestaw urządzeń do przesyłania informacji za pomocą fal radiowych (transmitujących stację radiową), odbierających je (odbierających stacje radiowe) oraz transmitujących i odbierających (odbierających i transmitujących stacje radiowe). Główne elementy: nadajnik radiowy i (lub) odbiornik radiowy, antena, źródło zasilania.

Słownik encyklopedyczny. 2009.