Słownik encyklopedyczny

Radioteleskop

To ... Co to jest radioteleskop?

RADIOTELESCOPE -a; m. Urządzenie przeznaczone do odbioru i rejestracji emisji radiowej obiektów kosmicznych. * * * radioteleskop do odbioru i rejestracji emisji radiowej obiektów kosmicznych. Za pomocą radioteleskopu bada się natężenie emisji radiowej, jej gęstość widmową, polaryzację i współrzędne źródła emisji radiowej w sferze niebieskiej. Teleskop radiowy składa się z anteny kierunkowej i radiometru. Teleskop radiowy, który ma dwie lub więcej anten działających jako pojedynczy system, nazywany jest interferometrem radiowym. * * * RADIOTELESKO PRADIOTELESKOPS, urządzenie do odbierania i rejestrowania emisji radiowych obiektów kosmicznych. Za pomocą radioteleskopu bada się natężenie emisji radiowej, jej gęstość widmową, polaryzację i współrzędne źródła emisji radiowej w sferze niebieskiej. Teleskop radiowy składa się z anteny kierunkowej i radiometru. Teleskop radiowy, który ma dwie lub więcej anten działających jako pojedynczy system, nazywany jest interferometrem radiowym.

Słownik encyklopedyczny. 2009.