To ... Co to jest nadajnik radiowy?

NADAJNIK RADIOWY -a; m. Urządzenie do łączności radiowej, radaru itp. * * * nadajnik radiowy w połączeniu z anteną służy do transmisji sygnałów radiowych w systemach radiokomunikacyjnych, nadawczych itp. Główne elementy: generator oscylacji elektrycznych o wysokiej częstotliwości; modulator do kontrolowania swoich parametrów (modulacji) zgodnie z przesłanym komunikatem. * * * RADIOODTWÓRNY NADAJNIK RADIOWY, w połączeniu z anteną, służy do transmisji sygnałów radiowych w systemach radiokomunikacyjnych, nadawczych itp. Podstawowe elementy: generator oscylacji elektrycznych o wysokiej częstotliwości; modulator do kontrolowania swoich parametrów (modulacji) zgodnie z przesłanym komunikatem.

Słownik encyklopedyczny. 2009.