Fale radiowe - to ... Co to jest fala radiowa?

radiovolnyelektricheskie fale magnetyczne o długości fali od około 5 x 10 -5 10 8 m (częstotliwość 6 x 10 12 Hz do kilku Hz. fale radiowe z różnych funkcji w różnych rozmnożeniowego X w przestrzeni okołoziemskiej oraz metod wytwórczych, przyrost i promieniowania. fale radiowe są podzielone oraz wyjątkowo długi (λ> 10 km), długości (1,10 km), średnie (1000-100, m), krótki (100-10 m) VHF (10 m-1 mm). UKF, są z kolei podzielone Miernik, decymetr centymetr i milimetra fale. Oddzielnie pojedyncze submillimeter fali od λ 1 do 0, 05 mm. * RADIOVOLNYRADIOVOLNY, fale elektromagnetyczne o częstotliwości mniejszej niż 6000 GHz (o długości L większej niż 100 mikronów). fale radiowe o różnej l różnią charakterystyka rozchodzenia się w pobliżu miejsca i metody generowania, wzmacniania i promieniowania. Podzielono je na bardzo długie (l GT 10 km) długości (1,10 km), średnich (1000-100 m), krótki (m), 100-10 i w paśmie VHF (l LT 10m). VHF z kolei podzielone są na metr, decymetr, centymetr, milimetr i Submillimeter długościach fal.

Słownik encyklopedyczny. 2009.