Słownik encyklopedyczny

Zanieczyszczenie radioaktywne biosfera

Skażenie radioaktywne biosfery - jest ... Co to jest skażenie biosfery?

radioaktywne izotopy promieniotwórcze biosferypopadanie zanieczyszczeń w żywych organizmów i ich środowiska (atmosfera hydrosferę gleby), który występuje w wyniku eksplozji jądrowych dyspozycji do środowiska odpadów radioaktywnych, radioaktywnych górnictwie rudy, wypadków przy ATO mnyh przedsiębiorstw itd. d. * skażenia promieniotwórczego BIOSFERYRADIOAKTIVNOE zanieczyszczenie biosferze, transfer radionuklidów w organizmach żywych i ich otoczenie (atmosfera, hydrosfera, gleba), który występuje w wyniku wybuchów jądrowych, utylizacja do środowiska odpadów radioaktywnych, rozwój rud radioaktywnych, w razie wypadków w elektrowniach jądrowych itp.

Słownik encyklopedyczny. 2009.