Słownik encyklopedyczny

Ruda radioaktywna

Rudy radioaktywne - jest ... Co to jest rudy radioaktywne?

radioaktywne minerały rudysoderzhat są pierwiastki promieniotwórcze (długowieczne seria radionuklidy 238 U 235 U i 232 Th). Patrz. rudy uranu, rudy toru. * radioaktywnego RUDYRADIOAKTIVNYE rudy zawierają minerały, pierwiastki promieniotwórcze (radionuklidów serię 238 U 235 U i 232 Th), zob. rudy uranu ( cm ". rud uranu) rudy toru ( cm". rud toru.) słownik Kolegiata .20 09.