Słownik encyklopedyczny

Woda radioaktywna

Radioaktywna woda to ... Co to jest radioaktywna woda?

radioaktywna woda to naturalna woda zawierająca zwiększoną ilość substancji radioaktywnych. Rozróżnienie radu, radonu, uranu i innych radioaktywnych wód, które są wykorzystywane do celów leczniczych i jako możliwy do prześledzenia znak depozytów pierwiastków promieniotwórczych. * * * WODY RADIOAKTYWNEJ WODNO-RADIOAKTYWNEJ, wody naturalne zawierające zwiększoną ilość substancji radioaktywnych. Wyróżnić rad, radon, uran i inne radioaktywne wody, które są wykorzystywane do celów leczniczych i jako znak rozpoznawczy depozytów pierwiastków promieniotwórczych.

Słownik encyklopedyczny. 2009.