Radiobiologia - w ... Co to jest radiobiologia?

Radiobiologia (w radiu ... i biologii), nauka o działaniu wszystkich rodzajów promieniowania jonizującego na organizmy i ich wspólnot. Radio zostało opracowanie różnych środków ochrony organizmu przed promieniowaniem i sposoby jej odzyskania promieniowania przed uszkodzeniem, prognozowanie zagrożenia dla ludzkości poprawy ochrony radiologicznej środowiska, rozwój nowych źródeł stosowania promieniowania jonizującego w medycynie, rolnictwie, przemyśle spożywczym i mikrobiologicznym. Powstał w pierwszej połowie xX wieku. * * * RADIOBIOLOGIYARADIOBIOLOGIYA (w radiu ... ( cm. RADIO ... (część złożonych wyrazów)), i biologia), nauka o działaniu wszystkich rodzajów promieniowania jonizującego na organizmy i ich wspólnot. Radio zostało opracowanie różnych środków ochrony organizmu przed promieniowaniem i sposoby jej odzyskania promieniowania przed uszkodzeniem, prognozowanie zagrożenia wzrostem poziomu promieniowania środowiska do środowiska człowieka, rozwój nowych źródeł stosowania promieniowania jonizującego w medycynie, rolnictwie, przemyśle spożywczym i mikrobiologicznym. Powstał w 1. piętrze. 20 centów.

Słownik encyklopedyczny. 2009.