Słownik encyklopedyczny

Analiza radiochemiczna

Analiza radiochemiczna to ... Co to jest analiza radiochemiczna?

analizę radiochemiczną zbioru jakościowych i ilościowych metod wyznaczania radionuklidów w obiektach naturalnych i sztucznie otrzymywanych. Podczas przeprowadzania analizy radiochemicznej często stosuje się różne metody rozdzielania i oczyszczania, na przykład, współstrącanie, chromatografię, ekstrakcję. * * * ANALIZA RADIOCHEMICZNA ANALIZYZIOCHEMICZNA, zbiór jakościowych i ilościowych metod wyznaczania radionuklidów w obiektach naturalnych i sztucznie otrzymywanych. Podczas przeprowadzania analizy radiochemicznej często stosuje się różne metody rozdzielania i oczyszczania. koprecypitacja, chromatografia, ekstrakcja.

Słownik encyklopedyczny. 2009.