Słownik encyklopedyczny

Radioekologia

Radioekologia to ... Czym jest radioekologia?

RADIOECOLOGIA -i; f. Sekcja ekologii, która bada obecność i ruch radioaktywnych nuklidów w biosferze, wpływ promieniowania jonizującego na żywe organizmy. Radioekologiczny, -th, -th. P-ta sytuacja. P-te badania. * * * radioekologia, sekcja ekologia, która bada gromadzenie substancji radioaktywnych przez organizmy i ich migrację w biosferze. * * * RADIOEKOLOGYRADIOEKOLOGIA, podział ekologii, który bada akumulację substancji promieniotwórczych przez organizmy i ich migrację w biosferze.

Słownik encyklopedyczny. 2009.