Słownik encyklopedyczny

Radiodefektoskopiya

Radiodefektoskopiya - to ... Co radiodefektoskopiya?

radiodefektoskopiya (w radiu ... i kontroli), w oparciu o różnice w warunkach propagacji (absorpcja) fal radiowych centymetra i milimetrowych zespołów w różnych mediach (głównie w dielektryków). Wykorzystywane do wykrywania wad powierzchniowych pomiaru grubości powłok dielektrycznych i kontroli jakości blachy stalowej rozmiarach, drutów, prętów podczas ich produkcji. * * * RADIODEFEKTOSKOPIYARADIODEFEKTOSKOPIYA (przez radio, ... ( cm ". Radio ... (część złożonych słów)) i kontroli ( cm". defektoskopii)), w oparciu o różnicę w warunkach propagacji (absorpcja) fal radiowych centymetra oraz zespoły milimetr w różnych środowiskach (głównie w dielektryków). Wykorzystywane do wykrywania wad powierzchniowych pomiaru grubości powłok dielektrycznych i kontroli jakości blachy stalowej rozmiarach, drutów, prętów podczas ich produkcji. Słownik encyklopedyczny. 2009.