X-ray - to jest ... Co to jest X-ray?

roentgenogram s; f. [od słowa x-ray i grecki. gramma - zapis, pisemny znak] Obraz na płycie fotograficznej lub filmie uzyskany za pomocą promieni Roentgena. Р. pokazał blackout w płucach. * * * rentgenogrammazafiksirovannoe na fotograficznego obrazu filmowego przedmiotu wynikające z oddziaływania promieniowania rentgenowskiego (ich absorpcji, odbicia dyfrakcyjne) z substancją. * RENTGENOGRAMMARENTGENOGRAMMA wpisane na obrazu filmowego obiektu znajdującego się na oddziaływanie promieni rentgenowskich (ich absorpcji, odbicia dyfrakcji) z substancją.

Słownik encyklopedyczny. 2009.