To ... Czym jest radiografia?

rentgenowskie (w radiu ... i ... grafia) metoda badania różnych obiektów wykorzystujących efekt na warstwie emulsyjnej promieniowania transmitowanego przez substancję radionuklidów. Nuklidy można wstrzykiwać bezpośrednio do badanego obiektu (autoradiografia). Radiografia jest stosowana, na przykład, do kontroli jakości spawania, odlewania itp., Jak również w badaniach biologicznych, medycznych i innych. * * * RADIOGRAFIYARADIOGRAFIYA (przez radio, ... ( cm ". Radio ... (część złożonych słów)) i„grafia”) metoda badania różnych przedmiotów za pomocą efektu na warstwie emulsyjnej promieniowania transmitowanego przez substancję radionuklidów. Izotopy mogą być podawane bezpośrednio do badanego obiektu (autoradiografia ( cm ". autoradiografia)). Na przykład radiografia. , do kontroli jakości spawania, odlewania itp., a także w badaniach biologicznych, medycznych i innych. Słownik encyklopedyczny. 2009.