Słownik encyklopedyczny

Radiointerferometer

Interferometr radiowy - w ... Co to interferometr radiowy?

radiointerferometrradioteleskop z dwóch lub więcej anten, rozmieszczonych w znacznej odległości i dołączyła do jednego odbiornika (albo nagrywania sygnału zsynchronizowanego). Zdolność rozdzielcza interferometr radiowy z bazą około 1 km f10 „i Interferometria Wielkobazowa, współmierne ze średnicą Ziemi - 0, 001”. * RADIOINTERFEROMETRRADIOINTERFEROMETR teleskopowe radiowej z dwóch lub więcej anten, oddalone od siebie o znaczną odległość i dołączone do jednego odbiornika (lub synchronizacji sygnałów zapisu). Zdolność rozdzielcza interferometr radiowy z bazą RADIOINTERFEROMETR10 km ok. 1І i Interferometria Wielkobazowa, współmierne do średnicy Ziemi - 0, 001І.

Słownik encyklopedyczny. 2009.