Słownik encyklopedyczny

Radiolarian muł

Radiolarian śluzu - to ... Co radiolarian śluzu?

ilglubokovodny radiolataria krzemionkowe gliny oceanicznym i wodnej osad wzbogacony radiolarian szkielety; w stanie kopalnym tworzy radiolaryt. Ukazuje się na głębokości 4, 5-6 km. * * * Radiolarian ILRADIOLYARIEVY IL głęboko krzemionkowe gliny oceaniczne osadów morskich i bogate szkielety radiolarii ( patrz radiolarii.); w stanie kopalnym tworzy radiolaryt ( patrz RADIOLARIT). Ukazuje się na głębokości 4, 5-6 km.

Słownik encyklopedyczny. 2009.