Słownik encyklopedyczny

Roentgenology

Radiologia to ... Czym jest X-ray?

X-RAY -i; f. [od sl. RTG i grecki. logo - nauczanie] Część medycyny badająca zastosowanie diagnostyczne i terapeutyczne promieniowania rentgenowskiego. Radiologiczne, th, th, th. P-te badanie. Р. szafka. * * * rentgenologia, dziedzina medycyny zajmująca się badaniem wykorzystania promieniowania rentgenowskiego do badania struktury i funkcji narządów i układów, diagnostyka rentgenowska chorób. * * * Rentgen X-RAY, dziedzina medycyny zajmująca się badaniem wykorzystania promieniowania rentgenowskiego do badania struktury i funkcji narządów i układów, diagnostyka chorób za pomocą promieni Roentgena.

Słownik encyklopedyczny. 2009.