Słownik encyklopedyczny

Radiologia medyczna

Radiologia medyczna - to jest ... Co to jest Medycyna Radiologia?

Radiologia meditsinskayaoblast lekiem, który bada stosowanie promieniowania jonizującego w celu wykrywania i leczenia chorób, wpływ promieniowania na organizm i problemy ochrony przed promieniowaniem.

Słownik encyklopedyczny. 2009.