Radiolizy - to ... Co radiolizy?

radiolizy (z ... i ... Lys radiowe), chemiczne lub przekształcenia fizyko-chemiczne z substancjami o działaniu promieniowania jonizującego. Radioliza jest przedmiotem badań nad chemią promieniowania; rzeczywiste problemy - radiolizy izotopu gazów w wysokich temperaturach radiolizy wody i roztworów wodnych w temperaturze nadkrytycznych, wpływ defektów i zanieczyszczeń na radiolizy stałych. * RADIOLIZRADIOLIZ (przez radio, ... ( cm ". Radio ... (część złożonych słów)) i ... Lys ( cm". Lys)), chemiczne lub fizyczno-chemiczne przekształcanie substancji działaniem promieniowanie jonizujące. Radioliza jest przedmiotem badań nad chemią promieniowania; rzeczywiste problemy - radiolizy izotopu gazów w wysokich temperaturach radiolizy wody i roztworów wodnych w temperaturze nadkrytycznych, wpływ defektów i zanieczyszczeń na radiolizy stałych. Słownik encyklopedyczny. 2009.