Radiometry - to ... Co radiometry?

Przyrządy pomiarowe s; f. [od sl. Rad i grecki. metreō - measure] Zbiór metod pomiaru energii dowolnego promieniowania (częściej radioaktywnego). Sekcja fizyki badająca metody pomiaru radioaktywności substancji. * * * Radiometria (w radiu ... ... i metry), zestaw metod pomiaru aktywności (liczba rozpadów w jednostce czasu) radionuklidów w źródłach promieniotwórczych. * * * RADIOMETRIYARADIOMETRIYA (w radiu ... ( zobacz RADIO ... (część złożonych wyrazów)) i grecki metreo - .. Measure), zwykle zestaw metod pomiarów aktywności (liczba rozpadów w jednostce czasu) radionuklidów w źródłach promieniotwórczych. Używane są różne detektory ( patrz DETEKTORY) fizyki jądrowej.

Słownik encyklopedyczny. 2009.