Słownik encyklopedyczny

Radionuklidów

Radionuklidów - to jest ... Co jest radionuklid?

Rodzaj radionuklidu, s M zazwyczaj mnogiej :. radionuklidów Samice nuklid radioaktywny, że rdzeń może radioaktywności .. rozkładu. fizyczne radionuklidów. obszar radionuklid zanieczyszczone. radionuklidu, -S, -S. , str. rozkładu. * * * radionuklidy (nuklidów promieniotwórczych) atomowy rdzeni rozpadu radioaktywnego (zob. radioaktywności). * * * RADIONUKLIDRADIONUKLID (radionuklidy) nuklidu, którego rdzeń jest zdolna do rozpadu radioaktywnego.

Kolegiata słownik. 2009