Fizyka radio - to jest ... Co to jest fizyka radiowy?

RADIOPHYSICS S; f. Sekcja fizyki, studiująca fizyczne podstawy inżynierii radiowej i pokrewne dziedziny technologii. * Fizyki Radiofizikaoblast, która bada procesy związane z fal elektromagnetycznych oraz fal radiowych: ich wzbudzenia, dystrybucji i odbioru przemiany częstotliwości, a wynikające z tego oddziaływania pól elektrycznych i magnetycznych opłat w próżni i substancji. Metody badań radiofizycznych przenikają do innych dziedzin fizyki (na przykład w optyce) i poza nią. Niektóre sekcje przeznaczone fizyki radiowych w niezależnych obszarach (radioastronomii, Radiospektroskopii, elektronika kwantowa, i tak dalej. D.). * RADIOFIZIKARADIOFIZIKA, z fizyki, które bada się w procesy związane fal elektromagnetycznych oraz fal radiowych: ich wzbudzenia propagacji i odbioru transformację częstotliwości, a wynikające z tego oddziaływania pól elektrycznych i magnetycznych opłat w próżni i substancji. Metody badań radiofizycznych przenikają do innych dziedzin fizyki (na przykład do optyki) i nie tylko. Niektóre działy fizyki radiowych stanąć w niezależnym regionie (radioastronomia ( cm. radioastronomii), spektroskopia radiowej ( cm. ia są), elektronika kwantowa ( cm. Quantum Electronics), etc. .itp.).

Słownik encyklopedyczny. 2009.