Słownik encyklopedyczny

Radioresistance

Radioresistance - to ... Co radioresistance?

radioresistance [te], s; f. Stabilność organizmu do działania promieniowania jonizującego. * * * Radioresistance (w radiu ... i łaciński Resisto -. Aby oprzeć), odporność na efekty biologiczne promieniowania jonizującego. Radiobiologia częściej wykorzystuje koncepcję nadwrażliwości na promieniowanie. * * * RADIOREZISTENTNOSTRADIOREZISTENTNOST (w radiu ... ( zobacz RADIO ... (część złożonych wyrazów)) i łacina Resisto - .. oprzeć), odporność na efekty biologiczne promieniowania jonizującego. W radiobiologii coraz częściej wykorzystują koncepcję promienioczułości ( cm. radiowrażliwość).

Słownik encyklopedyczny. 2009.