Słownik encyklopedyczny

Radiowrażliwość

Radiowrażliwość - to jest ... Co jest radiowrażliwość?

WYBÓR RADIA -i; f. Wrażliwość obiektów biologicznych na działanie promieniowania jonizującego. Stopień wrażliwości na promieniowanie organizmu. Wpływ nieważkości na rzekę. Zakres zmienności poszczególnych promieniowrażliwości w różnych warunkach. * * * Radiowrażliwość jest wrażliwością obiektów biologicznych na promieniowanie jonizujące. Typowo, czułość promieniowania jest miarą wielkości dawki promieniowania, który powoduje śmierć 50% komórek lub organizmów (LD 50 ). Promieniowrażliwość poszczególnych obiektów mogą różnić się setki i tysiące razy, na przykład ld 50 komórek ssaków około 350 rad, na myszach i ludziach 450-700 rad drożdży 30000. Rad do zaszczepienia liczbę roślin około 100 tys Rad. * * * RADOŚĆ WRAŻLIWOŚĆ RADOŚĆ WRAŻLIWOŚĆ, wrażliwość obiektów biologicznych na promieniowanie jonizujące. Typowo, czułość promieniowania jest miarą wielkości dawki promieniowania, który powoduje śmierć 50% komórek lub organizmów (LD 50 ). Radiosensitivity różnych obiektów może różnić się na przykład setki i tysiące razy. LD 50 dla komórek ssaków ok. 350 rad, dla myszy i ludzi - 450-700 rad, dla drożdży - 30 tysięcy rad, dla nasion wielu roślin - ok. 100 tysięcy rad.

Słownik encyklopedyczny. 2009.