Radiosonda - w ... Co to radiosonda?

radiosonda s; m. Urządzenie do pomiaru ciśnienia, temperatury i wilgotności w różnych wysokościach podniesione w atmosferze balonik automatycznie przesyła wyniki za pomocą sygnałów radiowych na Ziemi. * Radiozondpribor do pomiaru ciśnienia, temperatury i wilgotności w atmosferze pozbawionej (do około 40 km lub więcej) i jednoczesnego przekazywania wyników pomiarów za pomocą sygnałów radiowych na Ziemi. Podnosi się na sondę do tarowania. * RADIOZONDRADIOZOND, urządzenie do pomiaru ciśnienia ( cm ". ciśnienie atmosferyczne), temperatury i wilgotności ( cm". wilgotności) w atmosferze pozbawionej ( cm ". ziemskiej atmosfery) (maksymalnie do wysokości ok. 40 km lub więcej) i jednoczesnego przekazywania wyników pomiarów za pomocą sygnałów radiowych na ziemi. Podnosi się w postaci wolnej balon ( cm. BAL-Probe). Słownik encyklopedyczny. 2009.