Słownik encyklopedyczny

Radiospektroskopii

Radiospektroskopii - to ... Co Radiospektroskopii?

RADIOSPEKROSKOPY -i; f. Zestaw metod badania składu substancji poprzez pochłanianie fal radiowych. * Metody badawcze Radiospektroskopiyasovokupnost substancja z widmami absorpcji atomów, jonów i cząsteczek radiowymi fal elektromagnetycznych. Przez Radiospektroskopii obejmują sposoby elektronowego rezonansu spinowego (ESR), magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR), itp cyklotronowy rezonans. * RADIOSPEKTROSKOPIYARADIOSPEKTROSKOPIYA, wiele metod substancje bada ich widm absorpcji atomów, jonów i cząsteczek radiowymi fal elektromagnetycznych. Przez Radiospektroskopii obejmują metodę elektronowego rezonansu spinowego (ESR), magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) i rezonansu cyklotronowego in.

Collegiate Dictionary. 2009.