Słownik encyklopedyczny

Link radiostacji

Komunikacja radiostacji - to jest ... Co to jest ogniwo radiostacji?

radiostacji svyazelektrosvyaz przy której fale radiowe są transmitowane za pośrednictwem cyfrowej komunikacji - litery, cyfry i symbolicznej. Na stacji nadawczo elektrycznie modulowanych drgań telegraficzny wiadomość wpłynęło radio-link i od niego - na stacji odbiorczej. Po wykryciu i wzmocnieniu, wiadomość telegraficzna jest odbierana przez ucho lub rejestrowana przez odbierającą maszynę do pisania. * * * Radiotelegraficzne SVYAZRADIOTELEGRAFNAYA Komunikacja Telekomunikacja, w którym fale radiowe są transmitowane za pośrednictwem komunikacji cyfrowej - litery, numeryczne i symboliczne. Na stacji nadawczo elektrycznie modulowanych drgań telegraficzny wiadomość wpłynęło radio-link i od niej - w stacji odbiorczej. Po wykryciu i wzmocnieniu wiadomość telegraficzna jest odbierana przez ucho lub rejestrowana przez telegram odbierający litery druku.

Słownik encyklopedyczny. 2009.