Słownik encyklopedyczny

Radium Instytut

Radium Institute - w ... Co jest Instytut Radium?

Radium institutodin pierwszego SRI w liceum francuskim. Prowadzi historię w laboratorium P. Curie (założonym w 1904 r.) Na Uniwersytecie Paryskim. Pod kierunkiem M. Skłodowskiej-Curie stał się głównym ośrodkiem badań i współpracy międzynarodowej w dziedzinie fizyki jądrowej i promieniotwórczości.

Słownik encyklopedyczny. 2009.