Promień - to ... Jaki jest promień?

RADIUS s; m. [łac. promień] 1. Mat. Segment linii prostej łączącej kogoś. punkt koła lub powierzchni kuli ze środkiem; długość tego segmentu. 2. Ilość pokrycia, zakres, dystrybucja czegoś. (w stosunku do dowolnego centrum). Р. działania lotnicze. Promień, th, th, th. * Promień (szer RADIUS dosłownie -. Szprych koła, szerokość), segment łączący dowolnego punktu na kole lub kuli o środku, a także długość tego odcinka. * * * RADIUSRADIUS (łac RADIUS litery - .. szprych koła, szerokość), segment łączący dowolnego punktu na kole lub kuli o środku, a także długość tego odcinka.

Słownik encyklopedyczny. 2009.