Słownik encyklopedyczny

Promień bezwładności

Promień bezwładności - w ... Jaki jest promień bezwładności?

promień inertsiivelichina ρ, ma wymiar długości, z jaką moment ciało bezwładności wokół danej osi wyraża się wzorem: I <= S p 2 gdzie S - wagi ciała. * RADIUS INERTSIIRADIUS wartość bezwładności s ma wymiar długości, z jaką moment bezwładności ciała danej osi jest wyrażany przez organizm S równości: i = mp 2 . Słownik encyklopedyczny. 2009.