Słownik encyklopedyczny

Radlov Wasilij Wasiljewicz (Friedrich Wilhelm)

Radlov Wasilij Wasiljewicz (Friedrich Wilhelm) - to jest ... Co jest Radlov Wasilij Wasiljewicz (Friedrich Wilhelm)?

Radlov Wasilij Wasiljewicz (Friedrich Wilhelm) (Radloff) (1837/18), językoznawca, etnograf, tłumacz, akademik w Petersburgu Akademii Nauk (1884) i Rosyjskiej Akademii Nauk (1917). Urodził się w Niemczech, od 1858 roku w Rosji. Jeden z założycieli porównawczego studium historycznego języków tureckich. Należał do kazańskiej szkoły językowej. Pracuje w dziedzinie folkloru, etnografii, archeologii narodami Ałtaju i Zachodniej Syberii. Opublikował szereg zabytków starożytnego pisma tureckiego wraz z ich naukowym opisem. Autor „słowniku Wrażenia tureckojęzycznych dialektów” (Vol. 1-4, 1888/11). Odszyfrowane (jednocześnie z V. Thomsen) napisy Orkhon-Jenisej.

Słownik encyklopedyczny. 2009.