Słownik encyklopedyczny

Miklós Radnóti Miklós

Miklós Radnóti Miklos - to ... Co Miklós Radnóti Miklos?

Miklós Radnóti Miklós (Radnóti) (1909/44), węgierskim poeta. W latach 1940-44 był więźniem robotników i obozów koncentracyjnych, gdzie został postrzelony. Bukoliczny motywy zbiory „Pagan pozdrowienie” (1930), „Pieśń o nowych pasterzy” (1931), „Convalescent wiatru” (1933), wyrażone odrzucenie kłamstwa i przemocy. W zbiorach "stymulacja skazany" (1936), "Round the Road" (1938), "pianki niebie" (opublikowane w 1946 roku) - zobowiązanie z przyjemności życia, pracy i tragicznie stoickim malowane anty-faszyzmu. * * * Miklos Radnóti MikloshRADNOTI (Radnóti) Miklos (1909/44), węgierski poetą. Zbiory poezji "Convalescent wiatrem" (1933), "New Moon" (1935) są przepojone rewolucyjnego zapału; antyfaszystowskie wersety. Został zastrzelony przez niemieckich faszystów.

Słownik encyklopedyczny. 2009.