Radu Wielki to ... Czym jest Radu Wielki?

Radu Wielki (? - 1508), książę Wołoszczyzny (od 1495). Wprowadził (1508) druk książek (stąd przydomek Wielki), nawiązał przyjazne stosunki z księstwem mołdawskim, Polską i Węgrami. * * * Radu cel Mare (? -1508), lord Wałachia ( patrz VALAKHIA) od 1495; przez lata swego panowania osiągnął on centralizację aparatu państwowego, całkowite podporządkowanie Kościoła władzy zwierzchnika. W 1508 roku rozpoczął druk na Wołoszczyźnie, dla której został nazwany Wielkim. Pozostając hołdem dla Imperium Osmańskiego, Radu Wielki nawiązał przyjazne stosunki z księstwem mołdawskim, Polską i Węgrami.

Słownik encyklopedyczny. 2009.