Raffi to ... Czym jest Raffi?

Raffinastoyaschie pełna nazwa Hakob Melik-Hakobyan (1835- 1888), ormiański pisarz. Powieść "The Golden Rooster" (1879) o upadku moralności społeczeństwa; W powieści „Wariat” (1880), „Iskra” (1883/87), powieść historyczna, „David-Bek” (1881/82) - zatwierdzenie idei ruchów narodowowyzwoleńczych. * * * RAFFIRAFFY (obecna nazwa i imię Hakob Melik-Hakobyan) (1835-88), ormiański pisarz. Powieści: „Złoty Kogut” (1879) o upadku moralności społeczeństwa, „Wariat” (1880), „Iskra” (1883/87) z tureckiego despotyzmu, zatwierdzając ideę ruchów narodowowyzwoleńczych; powieść historyczna "David-bek" (1881-1882).

Słownik encyklopedyczny. 2009.