Rafia - w ... Jaki jest rafia?

Drzewa rafiyarod z bardzo dużym (do 15-20 m) pierzaste liście. O 30 . gatunków, głównie w tropikalnej Afryce z kwiatostanów niektórych gatunków są rafia sok cukrowy przyjście do produkcji wina oraz z liści i łodyg. - włókna (rafii i piassava) * * * RAFIYARAFIYA, rodzaj palmy z bardzo dużym (długość 15 20 m) liście pierzaste. ok. 30 gatunków, głównie w tropikalnej Afryce. Ponieważ niektórych rodzajów kwiatostanów rafia są rzędy sok cukrowy przyjście do produkcji wina oraz z liści i łodygi - Fiber (rafii i piassava)

Collegiate Dictionary 2009.

.. <- 1 ->