Ragnit to ... Czym jest Ragnite?

Ragnitsm. Niemen (miasto w obwodzie kaliningradzkim). * * * RAGNITRAGNIT, miasto Niemna ( patrz NEMAN (miasto)) w obwodzie kaliningradzkim. przed 1946 r.

Słownik encyklopedyczny. 2009.