Słownik biograficzny

Rogozin Jewgienij

Rogozin Jewgienij - to ... Co Rogozin Evgeny?
Rogozin (Evgeny) - ekonomista i osobą publiczną, brat poprzedniego, urodził się w 1843 roku . ukończył kurs na Demidov Liceum, napisał: „Historia tytoniu i system podatkowy ma w Europie i Ameryce”, współpracował w Petersburgu „Wiedomosti”, „The Voice” i innych gazet. W „przyczyna” (1887) opublikował artykuł o monopolu tytoniowego, „Russian Review” (1890) - „Podróż z rosyjskich miast” w „Historycznym Messenger” (1893) - „Życie wśród dysydentów na Syberii” Jest faktycznym członkiem Komitetu ds. Promocji Rosyjskiego Handlu i Przemysłu, w ramach którego sporządza roczne sprawozdania dotyczące kwestii gospodarczych. Wiele raportów Ragozina opublikowano w Proceedings of the Free Economic Society i spotkaniu inżynierów górników. Jako sekretarz (od 1893 roku) „stałego biura zhelezozavodchikov konsultacyjny”, zorganizowane gromadzenie informacji statystycznych o produkcji w Rosji żelaza, żeliwa i stali oraz publikacji (dwa razy w roku) sprawozdań na ten temat, które są organami rządowymi. Był jednym z wydawców Tygodnia (patrz). Podróżując w południowym regionie przemysłowym w 1895 roku, Ragozin opublikował książkę "Żelazo i węgiel na południu Rosji". Zmarł w 1906 roku.

Słownik biograficzny. 2000.