Raph - to ... Co Raph?

Raph (rosyjski Stowarzyszenie proletariackiego artystów), utworzony w Moskwie (1931-32) wzorowane Rapp. Ogłoszono walkę o tak zwaną czystość sztuki proletariackiej; wychodząc od wulgarnego i socjologicznego pojmowania twórczości artystycznej, zaszczepiono w sztuce grupę. * * * RAPHRAPH (rosyjski Stowarzyszenie proletariackiego artystów), utworzony w Moskwie (1931-32) w oparciu o AHRR ( cm. AHRR) OMAHRR i Towarzystwo samoukow. Głosił walkę o tzw. czystość sztuki proletariackiej; wychodząc od wulgarnego i socjologicznego pojmowania twórczości artystycznej, zaszczepiono w sztuce grupę.

Słownik encyklopedyczny. 2009.